Сучасная беларуская літаратура

Пасля распаду Савецкага Саюза беларуская літаратурная крытыка зрабіла значны крок наперад. Вялікую ролю ў фармаванні новага корпусу тэкстаў пра беларускі літаратурны працэс адыграла Аксана Бязлепкіна. Дагэтуль больш вядомая як аўтарка выдатнай працы пра дзейнасць літаратурнай групы “Тутэйшыя” (“Разам і паасобку: Таварыства “Тутэйшыя”: Гісторыя, асобы, жанры”, Мінск: Беларускі кнігазбор, 2003), яна працягвае рэгулярна друкаваць даследаванні пераважна гендарнай і літаратуразнаўчай тэматыкі.